Sagene Bryggeri tar klimaansvar og blir det første bryggeriet i Norge som kompenserer for alle sine klimagassutslipp

Utslipp av klimagasser er vår tid og framtidens største trussel mot menneskeheten. Man kan se fragmenter av de enorme konsekvenser dette fører til gjennom daglig å lese om nye naturkatastrofer og rekorder på vær i form av varme og nedbør.

Vi har, som en liten øl produsent med produksjon i egne lokaler i Oslo, samt på Arendals bryggeri, muligheter til å gjøre en rekke tiltak og handlinger for å være med på den globale og nødvendige dugnaden mot et lavutslippssamfunn.

Sagene bryggeri ønsker derfor å støtte opp under Parisavtalen og bidra aktivt for å redusere egne utslipp i tråd med IPCC sine målsetninger frem til 2050. Videre støtter vi oppunder FN`s bærekraftmål, og der bærekrafts mål Nr. 13 «stoppe klimaendringen» er det mest vesentlige for oss å fokusere på i denne sammenheng.

Målsetning

Når vi fordeler utslippet av vår samlede produksjon av øl på våre produksjonssteder i Oslo og Arendal, får vi et klimagassutslipp på 0,97 kgCO2e/liter øl.

For å realisere vår miljøpolitikk har Sagene Bryggeri satt et mål for å redusere våre klimagassutslipp per liter produsert øl med 30% fram til 2025. Dette skal oppnås gjennom en tiltaksplan med fokus på energieffektivitet, forbedring av interne rutiner, kartlegging av leverandører og utslipp av ulike innsatsfaktorer. Videre vil vi i tiden framover ha en mer bevist innkjøpspolicy der vi til enhver tid søker å finne de beste og mest klimavennlige alternativer som er formålstjenlig.

Sagene Bryggeri sin klimapåvirkning og livsløpsvurdering av utslipp knyttet til vår øl produksjon kan du lese mer om i vår rapport.

Trykk her for å lese LCA analysen

Handlingsplaner

For å oppnå våre reduksjonsmål av klimagassutslipp må vi å sette inn tiltak på forskjellige områder. Sagene Bryggeri har allerede gjennomført flere tiltak for å redusere vår påvirkning på miljø- og klimagasser. Herunder:

 • Erstatning av aluminiums ølfat med engangsløsning, – som reduserer behovet for transport og bruk av vaskemidler.
 • Overgang fra tørr gjær til våt gjær, som gir et vesentlig lavere klimagassutslipp på denne innsatsfaktor.
 • Utsendelse av mask til bønder for bruk som dyrefor.
 • Varmeveksling i produksjonen. Mye av energiforbruket i øl produksjon er knyttet til oppvarming av vann, som gjennom en varmeveksler kan ivareta temperatur som kan benyttes igjen.
 • Kildesortering

Vi har sammen med CEMAsys sett på alle områder av vår virksomhet med tanke på framtidige muligheter for å redusere vårt klimagassutslipp videre. Resultat av denne prosessen er at forskjellige tiltak ble identifisert som det skal arbeides med i tiden framover.

Tiltak som skal iverksettes på kort sikt, 2018-2020, er følgende:

 • Kartlegging av leverandører for råvarer og emballasje, for å finne optimale produkter med minst mulig klimapåvirkning.
 • Utfordre og stille krav til våre leverandører på klimaområdet.
 • Energieffektivisering på bryggeri og administrasjon.
 • Erstatning av vår fossile varebil bil med en elektrisk.
 • Reduksjon av CO2 forbruk i øl produksjonen
 • Forbedring av rutiner for avfallssortering.
 • Holdningsskapende arbeid rettet mot våre kolleger og ansatte.

Som en liten aktør er det begrenset hva vi kan påvirke, men vi har tro på at første skritt i riktig retning er en bevisstgjøring.

Vi jobber med våre leverandører for å finne miljøvennlige løsninger og vi oppfordrer våre samarbeidspartnere til å se hva de kan gjøre på sin side for å redusere sitt klimaavtrykk.

Produktene våre tappes på hhv boks, flaske og fat.
Boksene er det panteordning på, mens flaskene våre er engangs flasker. Begge disse emballasje-variantene er det høy retur på i Norge, og både aluminium og glass er det stor gjenvinningsgrad på.

Fatene våre er produsert av 50% gjenvunnet plast, og vi tar inn tomme og brukte fat slik at de blir gjenvunnet på ny.

Vi kompenserer for alle våre utslipp gjennom kjøp av klimakvoter.
Sagene Bryggeri ønsker ikke å «stå i klimagjeld» til verden.  Vårt mål er til enhver tid og energi-effektivisere produksjon, samt benytte og finne de mest klimavennlige råvarer for å minimere vårt klimafotavtrykk.

Før man ved egne tiltak og handlinger blir en lavutslipps virksomhet, bruker vi de virkemidler vi kan for å bli «klimanøytrale». Vi ønsker å være åpne på de utslipp og den påvirkning vi har på miljø og klima samt det arbeidet vi gjør på området. VI kjøper kvoter fra klimareduserende prosjekter i utviklingsland som er godkjente av FN eller Gold Standard® for å kompensere det vi ikke selv kan redusere på kort sikt.

Klimaprosjekt:
Sagene Bryggeri har valgt å kompensere sine klimagassutslipp gjennom å kjøpe klimakvoter fra Gold Standard (GS) prosjektet 1385- Energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner(Cookstoves) i Ghana. Prosjektet reduserer årlig ca. 47 000 tonn CO2e, og bidrar til å sysselsette ca.100 mennesker lokalt. Vår del av dette prosjektet utgjør ca. 600 tonn CO2 i 2017 (tilsvarer ca.40 gjennomsnitts-normens årlige utslipp).

Cookstove prosjekter har et stort bærekraftighets omfang, da disse prosjektene foruten den målbare klimaeffekten, både redder liv og gir fattige større økonomisk handlekraft. Videre bidrar disse prosjekter med å hindre lokal avskoging samt redusere behovet for kjøp av mer forurensende og helsefarlig kull.

I alt bidrar dette prosjektet til 9 av FN’s 17 bærekraftsmål.

Bidrag til FNs Bærekraftsmål

The Global Alliance for Clean Cookstoves er en samlende organisasjon for slike prosjekter og har som mål å implementere 100 millioner ovner innen 2020 : http://www.cleancookstoves.org/the-alliance/

Les mer om prosjektet her

LIKTE DU DENNE ARTIKKELEN?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest